5. oktober 2021

644 Bibelguiden – 1 Timoteus brev del 6 – 1Tim 4

Litt mer om vranglære og om det ansvaret menigheten har

1.Timoteus
1.Timoteus
644 Bibelguiden - 1 Timoteus brev del 6 - 1Tim 4
/