20. september 2021

633 Bibelguiden – 2Tessalonikerbrev del 1 – 2Tess 1,1-7

Innledning, hilsen og varsel om at dommen vil komme

2.Tessalonikerbrev
2.Tessalonikerbrev
633 Bibelguiden - 2Tessalonikerbrev del 1 - 2Tess 1,1-7
/