21. april 2021

556 Bibelguiden – 3 Mosebok del 1 – kap 1

3. Mosebok er en bok som spesielt rettet seg mot prestene i Israel, men viser oss hvordan loven skulle praktiseres. ‘de første kapitlene handler og de forskjellige ofringne

3.Mosebok
3.Mosebok
556 Bibelguiden - 3 Mosebok del 1 - kap 1
/