13. april 2021

550 Bibelguiden -Kolosserbrevet del 4 – kap 2,1-8

Paulus viser omsorg for menigheten i Kolossæ

Kolosserbrevet
Kolosserbrevet
550 Bibelguiden -Kolosserbrevet del 4 - kap 2,1-8
/