9. april 2021

548 Bibelguiden -Kolosserbrevet del 2 – kap 1,15-23

Gud er usynlig for oss, men Jesus er det synlige bildet av Gud

Kolosserbrevet
Kolosserbrevet
548 Bibelguiden -Kolosserbrevet del 2 - kap 1,15-23
/