1. mars 2021

528 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 7 – kap 5

Paulus irettesetter menigheten for at de ikke lever etter Guds ord når Paulus ikke er hos dem

1.Korinterbrev
1.Korinterbrev
528 Bibelguiden - 1 Korinterbrev del 7 - kap 5
/