22. februar 2021

523 Bibelguiden – 1 Korinterbrev del 2 – kap 1,4-9

Det første kapittel fra vers 4 til 9 handler om takk for menigheten og Paulus nevner splittelsen som er der

1.Korinterbrev
1.Korinterbrev
523 Bibelguiden - 1 Korinterbrev del 2 - kap 1,4-9
/