15. februar 2021

2 Kongebok kapittel 22

Vi har nå kommet til den siste av de gode kongene i Juda, som går på Herrens veier, slik som hans stamfar David gjorde. Josjia ble konge ung, og han var den siste kongen som satt ganske lenge,

2.Kongebok
2.Kongebok
2 Kongebok kapittel 22
/