2. februar 2021

2. Kongebok – Kap. 2

Profetrekkene, hvis man kan kalle noe for det, altså rekken av profeter som stod som bindeledd mellom Gud og mennesker, er en viktig del av kongebøkene.

2.Kongebok
2.Kongebok
2. Kongebok - Kap. 2
/