2. februar 2021

2. Kongebok – Kap. 10

Profeten Elia salvet før han døde Jehu, en av hærførerne til kong Joram. Jehu var var soldat for kong Akab, kanskje var han hærfører også. Han var i alle fall hærfører for Akabs sønn, Joram, og fikk ham drept.

2.Kongebok
2.Kongebok
2. Kongebok - Kap. 10
/