16. desember 2022

16 Anna

Hver dag får du en liten betraktning i pTro-prestens adventskalender. Idag snakker Maria og Elisabet om en annen de møtte på da de var i Jerusalem. Hun var en profet som hette Anna.

pTro
pTro
16 Anna
/