13. desember 2022

13 Gjeterne

Hver dag får du en betraktning fra pTro presten denne adventstiden.
I pTro-prestens adventskalender snakker Maria og Elisabet i dag om flere gjetere som kom kom på besøk og fortalte om det merkelige synet de hadde hatt. Vidar Mæland Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes

pTro
pTro
13 Gjeterne
/