Påvirker statskuppet i Mali norsk misjon og bistand?