1. Samuelsbok, del 13

Krigen mot filistrene tar seg opp igjen. Sauls sønn, Jonatan, slår flere av filistrenes vaktposter. Filistrene legger Israel for hat, og samler en stor hær mot Israel.

1. Samuelsbok, del 12

Saul vant et viktig slag mot Amonittene. Det befester Saul sin posisjon som konge i Israel. Med Saul som konge, er det og på tide for Samuel å tre tilbake som leder for folket.

1. Samuelsbok, del 11

Saul er blitt Israels første konge, utvalgt av Gud. Men Gud har flere ganger gjennom profeten Samuel, sagt at Israel skulle hatt Gud som konge.

Møteplassen uke 50 – Odd Dubland

Han ville vera ein kristen og sa ja til Jesus, men det mislukkast. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland  fylte 80 år mandag 10. desember. I denne podcasten fortel han blant anna frå sine unge år.

1. Samuelsbok, del 10

I denne episoden får vi høre at Saul blir salvet og kronet til Israels første konge.

1. Samuelsbok, del 09

I denne episoden møter vi for første gang Saul, sønn av Kis. Vi får høre om det første møtet mellom Saul og Samuel.

1. Samuelsbok, del 08

I denne episoden før vi høre at Israelsfolket vil ha en konge. Gjennom Samuel tillater Gud det, men Han advarer folket på forhånd.

pTro-podden – Uke 49

Endetiden er både viktig og vanskelig å snakke om, mener professoren som har skrevet doktoravhandling om temaet. – Ungdommene trenger hjelp i et seksualisert samfunn, sier Alexis Lundh i Tro og Medier, som vender tommel opp for mer seksualundervisning i skolen. Men seksualiteten kan også være vond: 10. desember deles årets fredspris ut, med Seksualisert…

1. Samuelsbok, del 07

Herrens ark er tilbake hos Israelittene, men det går ikke lang tid før de vender seg bort fra Herren, og tilber Ba’alene og Asterte-bildene.

1. Samuelsbok, del 06

Gud straffet filisterne med byller, siden de hadde tatt hans ark fra Israel. I denne epsioden får vi høre at filisterne sender arken tilbake til Israel, med et skyldoffer til vederlag.

1. Samuelsbok, del 05

I forrige episode hørte vi at filisterne slo Israel, og tok Herrens ark som bytte. De setter arken i tempelet for avguden Dagon, men da skjer det ting.

1. Samuelsbok, del 04

I denne episoden får vi høre hvordan det gikk da Israel dro ut for å kjempe mot filistrene, og tok paktens ark med seg som beskyttelse.

Møteplassen uke 49 – Mariann Aaby Martinsen

Mariann Aaby Martinsen tjente gode penger på å jobbe som medium, gikk på den såkalte engleskolen, og trodde selv at hun snakket med gjenferd. Men det er noen år siden, i dag ser hun helt annerledes på det.  Vendepunktet for Mariann kom da hun ble kristen, forteller hun i dette intervjuet fra 2012.

pTro-podden – Uke 48

– Jesus var sterkt til stede, sier pastor Aslak Tveita om gudsbildet i barndommen. Han er pastor i Fokus Hverdagsmenighet på Jæren – og han er pTro-gjest denne uken. Bønn er ellers et sentralt tema i pTro-podden denne uken. 

1. Samuelsbok, del 03

Vi fortsetter i 1. Samuelsbok, sammen med Tore Tjora. I denne episoden får vi høre hvordan Gud kalte Samuel til tjeneste.

1. Samuelsbok, del 02

I denne episoden av gjennomgangen av 1. Samuelsbok, skal vi høre at presten Elis sønner hånte Herrens offer. Eli irettesatte sine sønner, men de hørte ikke på ham.

1. Samuelsbok, del 01

Vi starter på gjennomgangen av 1. Samuelsbok, sammen med Tore Tjora. I første episode møter vi profeten Samuels foreldre, Hanna og Elkana.

Urhistorien, del 16

I den siste episoden av gjennomgangen av urhistorien, skal vi se litt på slekten etter Noahs sønn Sem. Fra denne slekten kom det flere personer du kan lese om i Bibelen.

1.Samuelsbok

Bibelguiden – 1. Samuelsbok I denne serien vil Tore Tjora ta oss med gjennom 1. Samuelsbok. Bibeltekstene er hentet fra Norsk Bibels oversettelse, og de blir lest av Kristine Byrkjedal.

Urhistorien, del 15

Etter vannflommen ble Noah den nye hovedpersonen i menneskeheten. I denne episoden skal vi høre at Gud velsignet Noah, og om utviklingen av Noahs slekt gjennom hans sønner.

Møteplassen uke 48 – Fredrik Ree

– Bønn er veldig undervurdert, sier Fredrik Ree. Han er 25 år gammel og pastor i Tremorkirken, en menighet på Sotra vest for Bergen. Selv anser han seg som et produkt av andres bønner. Ikke minst da han vurderte å ta en skole i Australia, spilte bønn inn på en ekstraordinær måte. 

Urhistorien, del 14

Vi skal høre om hvordan det gikk med Noah i denne episoden. Sist hørte vi at vannet hadde begynt å synke, og at jorden kom til syne igjen. Vi fortsetter i vers 13, kapittel 8.

pTro-podden – Uke 47

– Ganske mange blir aktører i stedet for offer, fordi de finner styrke de ikke visste at de hadde. Dette sier Kari Fure, som har skrevet bok om kvinners historier fra Syria og Irak. I podcasten som oppsummerer radio-uken på pTro, snakker vi også om glede og forargelse i kristne kretser når det kommer kritiske…

Urhistorien, del 13

I denne episoden ser vi på vannflommen, eller syndefloden som den ofte kalles, i kapittel 7 av 1. Mosebok.

Urhistorien, del 12

I denne episoden skal vi se nærmere på hva som står skrevet om Noah, i starten av kapittel 6 i 1. Mosebok.