Møteplassen

Møteplassen uke 25: Thomas Tvedt

Thomas Tvedt opplevde seg selv som en veldig opp-og-ned-kristen, og kom på avstand fra Gud i mange år. Men gjennom om en prosess der hans oppfatning av hvordan Gud er ble endret, falt flere brikker på plass.

Read More

Møteplassen uke 23: Gunnar Kolaas

Det er ikke helt uvanlig at prester og pastorer blir utbrent i tjenesten. Men etter nesten 40 år i Den norske kirke er fremdeles trivselen høy for Gunnar Kolaas.

Read More

Møteplassen uke 22: Nathan Osnes

Internasjonal evangelist på fulltid er ikke et vanlig yrkesvalg for en ung nordmann. Men selv om det allerede har ført ham inn i farlige situasjoner og utfordrende reiser, er 23 år gamle Nathan Osnes sikker på at han ønsker å bruke livet på å fortelle andre om Jesus.

Read More

Møteplassen uke 21: Tor Rødseth

Tor Rødseth er en ivrig formidler av kristen tro, og en produktiv musiker med 20 utgivelser i katalogen.

Read More

Møteplassen uke 20: Kåre Johan Lid

Den tidligere melkebonden Kåre Johan Lid savner ikke kyrne så veldig. Man han savner å drive trosformidling til unge mennesker. Lederen for Norgesarbeidet til landets største misjonsorganisasjon er gjest i Møteplassen.

Read More

Møteplassen uke 19: Allan Nilsson

Han tenkte at Gudstro gikk på tvers av vitenskapen, men lot seg likevel imponere da han så forandringen hos en kompis som ble kristen. Allan Nilsson forteller om sin trosreise.

Read More

Møteplassen, uke 18

Stammingen gjorde det komplett umulig for ham å snakke i en forsamling, og synshemmingen skapte mange praktiske problemer. Gunnar Ajer forteller om spennet mellom håp og erfaring i Møteplassen i dag. Han har flere plateinnspillinger bak seg, og reiser rundt og holder kirkekonserter.

Read More

Møteplassen uke 16: Rose Marie Gripsgård

Mamma og pappas skilsmisse ble vanskelig for 10 år gamle Rose Marie, som følte seg forlatt av faren. Men de vanskelige erfaringene tidlig i livet skulle viser seg å sette den voksne Rose Marie Gripsgård i stand til å hjelpe andre.

Read More

Møteplassen uke 15: Sebastian Stakset

Den svenske rapperen og sangeren Sebastian Stakset er født i 1985, med svensk mor og norsk far. Angst, selvforakt, hat, rus, våpen og kriminalitet ble etter hvert dominerende i livet hans. Samtidig var han godt kjent i Sverige som frontfiguren «Sebbe Staxx» i det kontroversielle hiphop-bandet «Kartellen». Men det kom et stort vendepunkt.

Read More

Møteplassen uke 14: Johan Gripsgård

– Jeg har til og med vunnet mennesker på torget også, og folk har blitt helbredet, midt på dagen, midt i arbeidstiden, sier Johan Gripsgård. I over 50 år har torghandleren i Bergen hatt troen med seg både privat og på jobb.

Read More

Møteplassen uke 11: Aud Rose Nesse

Sterke møter med Gud og stor iver til tross – Det kristne arbeidet de hadde lagt så mye ned i, ble ikke slik som hun hadde sett for seg og forventet. Men sår og skuffelser kan bli til gull for Gud, mener Aud Rose Nesse, som er gjest i Møteplassen i dag.

Read More

Møteplassen, uke 10: Asbjørn Skjortnes

Selv lenge etter at han ble kristen, var det lange håret et symbol på opprøret mot den strenge kristendomsforståelsen evangelist og forkynner Asbjørn Skjortnes vokste opp med. – Jesus er ikke for perfekte folk, men for syndere, sier han i dag.

Read More

Møteplassen uke 09: Anne Lise Brekke Lien

Aktivist og artist Anne Lise Brekke Lien er gjest i møteplassen i dag. Ho har to kampar i livet – ho kjemper mot narkotika, og for at menneske må oppdage kven Jesus virkelig er .

Read More

Møteplassen uke 07: Linda Askeland

Engasjementet for forfulgte kristne har fulgt henne helt fra barndommen. De siste årene har hjertesaken også blitt yrke for Linda Askeland, gjennom jobben som informasjonsleder i Åpne Dører.

Read More

Møteplassen uke 06: Issa Hammer

Issa Hammer flyktet som politisk opposisjonell fra regimet i Iran til Norge for snart 30 år siden. Også trosmessig har reisen vært lang, og tatt flere uventede vendinger. Gode folk både i Teheran og i Sandnes, som valgte å vise omsorg, har noe av æren for det. (Gjenhør fra oktober 2018)

Read More

Møteplassen uke 05, Hanne Sørmo

Noen ganger er de fineste gavene i livet forkledd i mørke farger. Hanne Sørmo slet med livet, var straffedømt, men fikk sone dommen på et evangelisenter i steder for fengsel. I dag er hun rektor ved evangelisenterets bibelskole.

Read More

Møteplassen uke 04: Olle Petter Olsen

Han begynte å eksperimentere med rus allerede 11 år gammel. Siden 2011 har han jobbet som musikkleder i evangeliesenteret. Olle Petter Olsen er gjest i Møteplassen denne uken.

Read More

Møteplassen uke 03, Eva Olsvold Sundar

Dostojevskij, Søren Kirkegaard og studentkolleger – samt en ukjent finnmarking på sykkel var viktig i Eva Olsvold Sundar sin trosreise. Hun har i dag mange års fartstid som kristen forkynner, og er ansatt i organisasjonen «Internasjonale kristne ambassade i Jerusalem».

Read More

Møteplassen uke 2, 2019 – Karin Dahlstrøm

Ho er ein sprek og flott 70-åring. Ho er heilårsbadar – og  badar i Jærhavet stort sett heile året, Ho skriv dikt og engasjerer seg  i folk rundt seg.  Ei dame med stor omsorg blir det sagt – og ho set sjølv høgt møtet mellom menneske. Karin Bjørgsvik Dahlstrøm, har flytta mykje rundt gjennom livet…

Read More

Møteplassen uke 52 – Trond Palmgren Eriksen

Trond Palmgren Eriksen mistet moren da han var 16 år, og mistet senere et lite barn. Trøsten og hjelpen han selv opplevde er noe han nå erfarer at han kan bringe videre til andre. Som politimann var Trond Palmgren Eriksens jobb å slå ned på kriminalitet. Som daglig leder for Evangeliesenteret får han se tidligere kriminelle…

Read More

Møteplassen uke 51 – Bente Sørhus Eggebø

Ho brenn for formidling både gjennom ord og sang. Dette med ord og interessen for bøker har no ført henne i ein heil anna retning i forhold til arbeid enn utdanninga som sjukepleiar skulle tilseie. Bokhandlar Bente Sørhus Eggebø er gjest i Møteplassen i dag

Read More

Møteplassen uke 50 – Odd Dubland

Han ville vera ein kristen og sa ja til Jesus, men det mislukkast. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland  fylte 80 år mandag 10. desember. I denne podcasten fortel han blant anna frå sine unge år.

Read More

Møteplassen uke 49 – Mariann Aaby Martinsen

Mariann Aaby Martinsen tjente gode penger på å jobbe som medium, gikk på den såkalte engleskolen, og trodde selv at hun snakket med gjenferd. Men det er noen år siden, i dag ser hun helt annerledes på det.  Vendepunktet for Mariann kom da hun ble kristen, forteller hun i dette intervjuet fra 2012.

Read More

Møteplassen uke 48 – Fredrik Ree

– Bønn er veldig undervurdert, sier Fredrik Ree. Han er 25 år gammel og pastor i Tremorkirken, en menighet på Sotra vest for Bergen. Selv anser han seg som et produkt av andres bønner. Ikke minst da han vurderte å ta en skole i Australia, spilte bønn inn på en ekstraordinær måte. 

Read More

Møteplassen uke 47: Magnus Vaktskjold

Litt tilfeldig valgte bygutten Magnus Vaktskjold å gå på Lyngdal jordbruksskole. Det påvirket både troen, og selvsagt yrkesvalget. I 1987 begynte han å jobbe på det som den gang het Stend jordbruksskole ved Bergen, en videregående skole han nå er rektor for.

Read More