Urhistorien, del 16

I den siste episoden av gjennomgangen av urhistorien, skal vi se litt på slekten etter Noahs sønn Sem. Fra denne slekten kom det flere personer du kan lese om i Bibelen.

Urhistorien, del 15

Etter vannflommen ble Noah den nye hovedpersonen i menneskeheten. I denne episoden skal vi høre at Gud velsignet Noah, og om utviklingen av Noahs slekt gjennom hans sønner.

Urhistorien, del 14

Vi skal høre om hvordan det gikk med Noah i denne episoden. Sist hørte vi at vannet hadde begynt å synke, og at jorden kom til syne igjen. Vi fortsetter i vers 13, kapittel 8.

Urhistorien, del 13

I denne episoden ser vi på vannflommen, eller syndefloden som den ofte kalles, i kapittel 7 av 1. Mosebok.

Urhistorien, del 12

I denne episoden skal vi se nærmere på hva som står skrevet om Noah, i starten av kapittel 6 i 1. Mosebok.

Urhistorien, del 11

I dagens episode skal vi høre om Enok og Metusjalah, i slutten av kapittel 5 og starten av kapittel 6, i 1. Mosebok.

Urhistorien, del 10

Nå har vi kommet til et avsnitt mange hopper over.  Det er ættelistene, og vi skal heller ikke se veldig mye på dette, men det er noen momenter der vi skal stoppe opp for.  Avsnittet i dag er fra kapittel 4, vers 17 til vers 20 i kapittel 5.

Urhistorien, del 09

I denne episoden vi skal se litt mer på konsekvensene av syndefallet.  Mennesket ble drevet ut av Edens hage.  Og vi ser på hvordan det gikk etterpå.  I dag er det fra kapittel 3, vers 23 til kapittel 4, vers 14 vi skal se på.

Urhistorien, del 08

I denne episoden fortsetter vi med lesningen av 1. Mosebok, og det tredje kapittelet.  Sist gang så vi på syndefallet, og nå skal vi se på hva som skjedde i forholdet til Gud etter den hendelsen.

Urhistorien, del 07

Nå har vi kommet fram til den mest tragiske hendelsen i menneskehetens historie.  Det vi kaller syndefallet.  Vi skal se på starten av kapittel 3 i dag.

Urhistorien, del 06

I denne episoden har vi kommet fram til siste del av kapittel 2 i 1. Mosebok.  Det handler om at Gud innstiftet ekteskapet.

Urhistorien, del 05

At mennesket ble skapt i Guds bilde var tema i Bibelguiden forrige episode.  Denne gang skal vi se litt mer på skapelsen av mennesket, men nå ut fra kapittel 2.

Urhistorien, del 04

I denne episoden skal vi se litt på skapelsen av mennesket.  Det er slutten av kapittel 1 i 1. Mosebok, og Ivar Eiken vil også ta med de tre første versene i det andre kapittelet i dag.

Urhistorien, del 03

I forrige episode så vi på starten av skapelsesberetningen.  I denne episoden vil Ivar Eiken og Kristine Byrkjedal ta deg gjennom resten av det første kapittelet.

Urhistorien, del 02

I denne episoden ser vi på kapittel 1 om skapelsen og vil gå gjennom de førte 13 versene av 1. Mosebok.

Urhistorien, del 01

I første episode vil Ivar Eiken forklare litt om starten på Bibelen og på 1. Mosebok.

Urhistorien

Bibelguiden – Urhistorien I denne serien vil Ivar Eiken forklare litt omkring teksten i begynnelsen av 1. Mosebok.  De første 11 kapitlene blir ofte kalt Urhistorien, og i denne omgang er det dette vi skal gå gjennom.  Bibeltekstene er hentet fra Norsk Bibels oversettelse, og de blir lest av Kristine Byrkjedal.