Ruts bok

Ruts bok, del 08

I det som blir den siste episoden av gjennomgangen av Ruts bok, oppsummerer Magne Vatland historien om Rut og Boas, som ble oldeforeldre til Kong David.

Read More

Ruts bok, del 07

Boas har åpnet for å være løsningsmann for Rut, men det er en som står nærmere i slektstreet. Vi skal i denne episoden, når vi kommer til kapittel 4,  høre hvordan det går med Boas og Rut.

Read More

Ruts bok, del 06

Vi skal fortsette gjennomgangen av Ruts bok, sammen med Magne Vatland. Vi er i dag i kapittel 3, hvor forholdet mellom Rut og Boas tilspisser seg.

Read More

Ruts bok, del 05

Vi skal i denne episoden stoppe opp for en hemmelighet, eller nøkkel, som er viktig for å forstå de bibelske historiene.

Read More

Ruts bok, del 04

I denne episoden av gjennomgangen av Ruts bok, er det bonden Boas vi setter fokus på. Magne Vatland tar oss med gjennom kapittel 2 av Ruts bok.

Read More

Ruts bok, del 03

Noomis mann og sønner døde i Moab. Hun har nå kommet tilbake til Bethlehem med svigerdatteren Rut. I kapittel 2 i Ruts bok, hører vi om hvordan Rut og Boas møttes.

Read More

Ruts bok, del 02

I forrige episode så vi litt på bakteppet for historien vi møter i Ruts bok. I denne episoden tar Magne Vatland oss med gjennom kapittel 1 i denne boken.

Read More

Ruts bok, del 01

I det gamle testamentet finner vi en kort bok, på fire kapitler. Ruts bok forteller historien om Moabitt-kvinna Rut, som ender med å bli oldemor til kong David. Magne Vatland tar oss med gjennom Ruts bok, og vil i denne episoden fortelle litt om bakteppet for historien.

Read More