1. Samuelsbok, del 14

Nok en gang er det krig mellom filisterne og Israel. Filisterne er overtallige Israel, kanskje så mye som 1 Israelitt til 100 filistere. Men Israel hadde noe filisterne ikke hadde.

1. Samuelsbok, del 13

Krigen mot filistrene tar seg opp igjen. Sauls sønn, Jonatan, slår flere av filistrenes vaktposter. Filistrene legger Israel for hat, og samler en stor hær mot Israel.

1. Samuelsbok, del 12

Saul vant et viktig slag mot Amonittene. Det befester Saul sin posisjon som konge i Israel. Med Saul som konge, er det og på tide for Samuel å tre tilbake som leder for folket.

1. Samuelsbok, del 11

Saul er blitt Israels første konge, utvalgt av Gud. Men Gud har flere ganger gjennom profeten Samuel, sagt at Israel skulle hatt Gud som konge.

1. Samuelsbok, del 10

I denne episoden får vi høre at Saul blir salvet og kronet til Israels første konge.

1. Samuelsbok, del 09

I denne episoden møter vi for første gang Saul, sønn av Kis. Vi får høre om det første møtet mellom Saul og Samuel.

1. Samuelsbok, del 08

I denne episoden før vi høre at Israelsfolket vil ha en konge. Gjennom Samuel tillater Gud det, men Han advarer folket på forhånd.

1. Samuelsbok, del 07

Herrens ark er tilbake hos Israelittene, men det går ikke lang tid før de vender seg bort fra Herren, og tilber Ba’alene og Asterte-bildene.

1. Samuelsbok, del 06

Gud straffet filisterne med byller, siden de hadde tatt hans ark fra Israel. I denne epsioden får vi høre at filisterne sender arken tilbake til Israel, med et skyldoffer til vederlag.

1. Samuelsbok, del 05

I forrige episode hørte vi at filisterne slo Israel, og tok Herrens ark som bytte. De setter arken i tempelet for avguden Dagon, men da skjer det ting.

1. Samuelsbok, del 04

I denne episoden får vi høre hvordan det gikk da Israel dro ut for å kjempe mot filistrene, og tok paktens ark med seg som beskyttelse.

1. Samuelsbok, del 03

Vi fortsetter i 1. Samuelsbok, sammen med Tore Tjora. I denne episoden får vi høre hvordan Gud kalte Samuel til tjeneste.

1. Samuelsbok, del 02

I denne episoden av gjennomgangen av 1. Samuelsbok, skal vi høre at presten Elis sønner hånte Herrens offer. Eli irettesatte sine sønner, men de hørte ikke på ham.

1. Samuelsbok, del 01

Vi starter på gjennomgangen av 1. Samuelsbok, sammen med Tore Tjora. I første episode møter vi profeten Samuels foreldre, Hanna og Elkana.

Urhistorien, del 16

I den siste episoden av gjennomgangen av urhistorien, skal vi se litt på slekten etter Noahs sønn Sem. Fra denne slekten kom det flere personer du kan lese om i Bibelen.

1.Samuelsbok

Bibelguiden – 1. Samuelsbok I denne serien vil Tore Tjora ta oss med gjennom 1. Samuelsbok. Bibeltekstene er hentet fra Norsk Bibels oversettelse, og de blir lest av Kristine Byrkjedal.

Urhistorien, del 15

Etter vannflommen ble Noah den nye hovedpersonen i menneskeheten. I denne episoden skal vi høre at Gud velsignet Noah, og om utviklingen av Noahs slekt gjennom hans sønner.

Urhistorien, del 14

Vi skal høre om hvordan det gikk med Noah i denne episoden. Sist hørte vi at vannet hadde begynt å synke, og at jorden kom til syne igjen. Vi fortsetter i vers 13, kapittel 8.

Urhistorien, del 13

I denne episoden ser vi på vannflommen, eller syndefloden som den ofte kalles, i kapittel 7 av 1. Mosebok.

Urhistorien, del 12

I denne episoden skal vi se nærmere på hva som står skrevet om Noah, i starten av kapittel 6 i 1. Mosebok.

Urhistorien, del 11

I dagens episode skal vi høre om Enok og Metusjalah, i slutten av kapittel 5 og starten av kapittel 6, i 1. Mosebok.

Urhistorien, del 10

Nå har vi kommet til et avsnitt mange hopper over.  Det er ættelistene, og vi skal heller ikke se veldig mye på dette, men det er noen momenter der vi skal stoppe opp for.  Avsnittet i dag er fra kapittel 4, vers 17 til vers 20 i kapittel 5.

Urhistorien, del 09

I denne episoden vi skal se litt mer på konsekvensene av syndefallet.  Mennesket ble drevet ut av Edens hage.  Og vi ser på hvordan det gikk etterpå.  I dag er det fra kapittel 3, vers 23 til kapittel 4, vers 14 vi skal se på.

Urhistorien, del 08

I denne episoden fortsetter vi med lesningen av 1. Mosebok, og det tredje kapittelet.  Sist gang så vi på syndefallet, og nå skal vi se på hva som skjedde i forholdet til Gud etter den hendelsen.

Urhistorien, del 07

Nå har vi kommet fram til den mest tragiske hendelsen i menneskehetens historie.  Det vi kaller syndefallet.  Vi skal se på starten av kapittel 3 i dag.