Galaterbrevet, del 14

I denne episoden skal vi starte på det 5. kapittelet i gjennomgangen av Paulus brev til Galaterne.

Galaterbrevet, del 13

Sist episode så vi litt på forskjellen mellom Sara og Hagar. Og dette temaet fra Galaterbrevet kapittel 4 fortsetter Jakob Middelthon med i dag.

Galaterbrevet, del 12

Vi fortsetter med gjennomgåelsen av Galaterbrevet kapittel 4, og nå er det snakk om Abrahams to sønner og mødrene deres som eksempler for oss.  La oss høre hva Jakob Middelthon forklarer om dette.

Galaterbrevet, del 10

I denne episoden skal vi starte på det 4. kapittelet i gjennomgangen av Paulus brev til Galaterne.

Galaterbrevet, del 09

Galaterbrevet er et innholdsrikt brev, og Jakob Middelthon har nå kommet til vers 18 i kapittel 3 i sin gjennomgåelse av brevet.

Galaterbrevet, del 08

I forrige episode så vi på starten av det tredje kapittelet i Galaterbrevet, og nå har vi kommet til vers 6 i det tredje kapittelet.

Galaterbrevet, del 06

Vi fortsetter med gjennomgåelsen av det vi begynte på i forrige episode, fra Galaterbrevet kapittel 2.

Galaterbrevet, del 05

Galaterbrevet snakker mye om hva som skal til for at vi skal bli rettferdige for Gud, og i dag ser vi på kapittel 2, fra vers 11, og ut kapittelet.

Galaterbrevet, del 04

I denne episoden har vi kommet fram til kapittel 2 i gjennomgangen av Paulus brev til Galaterne.

Galaterbrevet, del 03

I denne episoden fortsetter vi med gjennomgåelsen av det første kapittelet i Galaterbrevet.  Den porsjonen vi skal se på i dag er fra vers 13 og ut kapittel 1.

Galaterbrevet, del 02

I denne episoden ser vi litt mer på kapittel 1.  Vi kommer til å lese versene fra 6 til 12 i Galaterbrevets 1. kapittel.

Galaterbrevet, del 01

I første episode vil Jakob Middelthon forklare litt av bakgrunnen og innholdet generelt i Paulus brev til Galaterne, og vi skal lese litt i starten av kapittel 1.

Galaterbrevet

Bibelguiden – GalaterbrevetI denne serien vil Jakob Middelthon forklare litt omkring teksten i Galaterbrevet.  Bibeltekstene er hentet fra Norsk Bibels oversettelse, og de blir lest av Kristine Byrkjedal.

Profeten Amos, del 09

I denne episoden ser vi på siste del av Profeten Amos bok, som har noen glimt av håp, og Ivar Eiken vil også ha et lite sammendrag av gjennomgåelsen.

Profeten Amos, del 08

Profeten Amos har mye domsforkynnelse.  Nå er det slutten av dette vi ser på i kapittel 8 og første del av kapittel 9.

Profeten Amos, del 07

Vi fortsetter gjennomgangen av profeten Amos bok, og vi har nå kommet til kapittel 7.  Her får vi høre om noen syner som profeten hadde.

Profeten Amos, del 06

I denne episoden fortsetter vi med lesningen av profeten Amos, og det er kapittel 6 vi skal se på.

Profeten Amos, del 05

Profeten Amos har mye domsforkynnelse.  Nå er det slutten av kapittel 4 og hele kapittel 5 vi skal gå gjennom.

Profeten Amos, del 04

Vi fortsetter gjennomgangen av profeten Amos bok, og vi har nå kommet et stykke ut i kapittel 3.

Profeten Amos, del 03

Vi fortsetter med lesningen av profeten Amos, og i denne episoden er det kapittel 2, vers 6 til kapittel 3 vers 8 vi skal se på.

Profeten Amos, del 01

I første episode vil Ivar Eiken forklare litt av bakgrunnen og innholdet generelt i Amosboken, og vi skal lese litt i starten av kapittel 1.