1. Samuelsbok, del 27

David jages fortsatt. Kapittel 23 i 1. Samuelsbok avsluttes med at Saul har omringet David, men må trekke seg for å forsvare seg mot filisterne.

1. Samuelsbok, del 26

David er inne i en vanskelig periode, der Saul forfølger ham og dreper personer han tror står i ledtog med David.

1. Samuelsbok, del 25

Vi fortsetter i 1. Samuelsbok, og historien om Saul og David. I denne episoden starter vi på kapittel 22.

1. Samuelsbok, del 24

Vi befinner oss midt i kapittel 20 av 1. Samuelsbok. Saul har sett i økende grad sett hvilken trussel David utgjør mot han og hans slekts plass på kongestolen. Det gjør at Saul frykter David.

1. Samuelsbok, del 23

Sist episode avsluttet vi med den underlige historien om at Saul igjen ble fylt av Guds Ånd og profeterte.

1. Samuelsbok, del 22

David har vunnet over kjempen Goliat og filistrene, han har bitt hyllet av folket og av Jonatan, kongen sønn, og han er gift med kongens datter. Ting kunne sett lyst ut for David, men kong Saul ønsker å ta livet av David.

1. Samuelsbok, del 21

David vant over kjempen Goliat, og ble nærmest lovet gull og grønne skoger av kong Saul. Saul kjente til David fra før, men har nå sett en annen side ved den harpespillende gutten.

1. Samuelsbok, del 20

Vi fortsetter i denne episoden med historien om David og Goliat, hvor vi nærmer oss historiens høydepunkt.

1. Samuelsbok, del 19

David har blitt salvet som Israels neste konge, men Saul vil regjere i flere år til. I dagens episode av Bibelguiden, får vi høre om en av Bibelens mest kjente historie.

1. Samuelsbok, del 18

Så langt har 1. Samuelsbok handlet om Samuels oppvekst i Tabernaklet. At Israel ønsker seg en konge, som blir Saul. Vi har hørt at Saul gjør det bra, og om hva som gjør at han mister sitt kongedømme. I denne episoden får vi høre om salvelsen av David som Israels neste konge.

1. Samuelsbok, del 17

Saul fikk i oppdrag av Gud å være Guds bøddel, det hørte vi i forrige episode. Vi fortsetter i denne historien i 1. Samulesbok, kapittel 15.

1. Samuelsbok, del 16

I denne episoden av Bibelguiden, har vi kommet til kapittel 15 i 1. Samuelsbok. Her finner vi en historie som kanskje er vanskelig å forholde seg til.

1. Samuelsbok, del 15

Vi befinner oss midt i ett slag, midt i kapittel 14 av 1. Samuelsbok, i denne episoden av Bibelguiden.

1. Samuelsbok, del 14

Nok en gang er det krig mellom filisterne og Israel. Filisterne er overtallige Israel, kanskje så mye som 1 Israelitt til 100 filistere. Men Israel hadde noe filisterne ikke hadde.

1. Samuelsbok, del 13

Krigen mot filistrene tar seg opp igjen. Sauls sønn, Jonatan, slår flere av filistrenes vaktposter. Filistrene legger Israel for hat, og samler en stor hær mot Israel.

1. Samuelsbok, del 12

Saul vant et viktig slag mot Amonittene. Det befester Saul sin posisjon som konge i Israel. Med Saul som konge, er det og på tide for Samuel å tre tilbake som leder for folket.

1. Samuelsbok, del 11

Saul er blitt Israels første konge, utvalgt av Gud. Men Gud har flere ganger gjennom profeten Samuel, sagt at Israel skulle hatt Gud som konge.

1. Samuelsbok, del 10

I denne episoden får vi høre at Saul blir salvet og kronet til Israels første konge.

1. Samuelsbok, del 09

I denne episoden møter vi for første gang Saul, sønn av Kis. Vi får høre om det første møtet mellom Saul og Samuel.

1. Samuelsbok, del 08

I denne episoden før vi høre at Israelsfolket vil ha en konge. Gjennom Samuel tillater Gud det, men Han advarer folket på forhånd.

1. Samuelsbok, del 07

Herrens ark er tilbake hos Israelittene, men det går ikke lang tid før de vender seg bort fra Herren, og tilber Ba’alene og Asterte-bildene.

1. Samuelsbok, del 06

Gud straffet filisterne med byller, siden de hadde tatt hans ark fra Israel. I denne epsioden får vi høre at filisterne sender arken tilbake til Israel, med et skyldoffer til vederlag.

1. Samuelsbok, del 05

I forrige episode hørte vi at filisterne slo Israel, og tok Herrens ark som bytte. De setter arken i tempelet for avguden Dagon, men da skjer det ting.

1. Samuelsbok, del 04

I denne episoden får vi høre hvordan det gikk da Israel dro ut for å kjempe mot filistrene, og tok paktens ark med seg som beskyttelse.

1. Samuelsbok, del 03

Vi fortsetter i 1. Samuelsbok, sammen med Tore Tjora. I denne episoden får vi høre hvordan Gud kalte Samuel til tjeneste.