Efeserbrevet, del 07

I brevet til menigheten i Efesus, skriver Paulus at de skal ikle seg det nye mennesket. Hva betyr det? Det skal vi se nærmere på i denne episoden av Bibelguiden.

Efeserbrevet, del 06

Hvordan skal det kristne livet praktiseres? Dette skriver Paulus litt om i det 4. kapittelet av Efeserbrevet.

Efeserbrevet, del 05

Vi har kommet til kapittel 3 i Paulus’ brev til menigheten i Efesus. Dette kapittelet handler om et tema vi kan kalle Kristus-mysteriet. Ivar Eiken forklarer.

Efeserbrevet, del 04

Vi fortsetter videre i Efeserbrevet, og vil i denne episoden ser nærmere på Paulus’ ord i det 2. kapittelet, og versene 11 til 22.

Efeserbrevet, del 03

«Klarer lys over frelsens herlighet». Dette er det flere Bibler som har som overskrift for stykket vi skal gå gjennom, i denne episoden av Bibelguiden. Vi fortsetter videre i Efeserbrevet, sammen med Ivar Eiken.

Efeserbrevet, del 02

Vi fortsetter i Efeserbrevet i denne episoden av Bibelguiden. Vi fortsetter med lovprisningen som Paulus skriver i vers 3 til 14.

Efeserbrevet, del 01

Vi skal i den første episoden av gjennomgangen av Efeserbrevet se nærmere på avsender, mottaker og andre forhold omkring brevet.

Salmenes bok, del 14

Det er salme 25 som står for tur i gjennomgangen av Salmenes bok i Bibelguiden. En bønnesalme av David, som er fin både å starte og å avslutte dagen med.

Efeserbrevet

Bibelguiden – Efeserbrevet I denne serien vil Ivar Eiken ta oss med til Paulus’ brev til menigheten i Efesus. Efesus ble ansett som hovedstaden i den romerske provinsen Asia. Bibeltekstene blir lest av Kristine Byrkjedal.

Salmenes bok, del 13

Vi skal i denne episoden av Bibelguiden stoppe for den kanskje mest kjente salmen, salme 23. I tillegg til denne, tar Ivar Eiken oss òg med gjennom salme 24.

Salmenes bok, del 12

I denne episoden skal vi stoppe for en lengre salme, salme 22. En klagesalme skrevet av David.

Salmenes bok, del 11

Vi skal i denne episoden av Bibelguiden gå gjennom tre nye salmer. Én visdomssalme, og to kongesalmer.

Salmenes bok, del 10

Vi er ved salme 18, i gjennomgangen av Salmenes bok i Bibelguiden. Denne salmen er òg skrevet av David, Ivar Eiken tar oss med gjennom salme 18.

Salmenes bok, del 09

Vi skal se nærmere på salme 17, i denne episoden av Bibelguiden. Ivar Eiken tar oss med til denne salmen av Kong David.

Salmenes bok, del 08

I denne episoden av Bibelguiden, skal vi se nærmere på to visdomssalmer og en klagesalme, salme 14, 15 og 16.

Salmenes bok, del 07

I denne episoden av Bibelguiden, skal vi se nærmere på tre salmer av David, salme 11, 12 og 13. Én tillitssalme, og to klagesalmer.

Salmenes bok, del 06

Ivar Eiken fortsetter gjennomgangen av Salmenes bok i Bibelguiden. I denne episoden skal vi se nærmere på to salmer, som kanskje var én salme opprinnelig.

Salmenes bok, del 05

Vi fortsetter med salme 7 og 8 i denne episoden av Bibelguiden. Salme 7 er en klagesalme, mens salme 8 er en lovprisningssalme, begge skrevet av Kong David.

Salmenes bok, del 04

Vi fortsetter gjennomgangen av Salmenes bok, med salme 6. En botssalme skrevet av Kong David.

Salmenes bok, del 03

I denne episoden av Bibelguiden, skal vi se på to salmer som taler om hvordan en finner fred i Guds nærvær.

Salmenes bok, del 02

Vi fortsetter gjennomgangen av Salmenes bok, med Ivar Eiken. I denne episoden skal vi se nærmere på en kongesalme og en klagesalme.

Salmenes bok

Bibelguiden – Salmenes bok I denne serien vil Ivar Eiken ta oss med gjennom den største boken i Bibelen, Salmenes bok. Salmenes bok inneholder 150 salmer, i ulike kategorier som kongesalmer, Sionssalmer, botssalmer, visdomssalmer og flere. Bibeltekstene blir lest av Kristine Byrkjedal.

Salmenes bok, del 01

I første episode av gjennomgangen av Salmenes bok, vil Ivar Eiken fortelle litt om denne store boken, som er en av de mest leste bøkene i Bibelen. Vi skal og stoppe for den første salmen, en visdomssalme med ukjent forfatter.

Ruts bok, del 08

I det som blir den siste episoden av gjennomgangen av Ruts bok, oppsummerer Magne Vatland historien om Rut og Boas, som ble oldeforeldre til Kong David.

Ruts bok, del 07

Boas har åpnet for å være løsningsmann for Rut, men det er en som står nærmere i slektstreet. Vi skal i denne episoden, når vi kommer til kapittel 4,  høre hvordan det går med Boas og Rut.