Jakobs brev, del 16

I siste episode av gjennomgangen av Jakobs brev, handler det om tålmodighet. Jakob nevner profetene og Job som forbilder.

Jakobs brev, del 15

Å leve for rikdom alene, og å drive skittent spill i foretninger, tar Jakob opp i det femte kapittelet av Jakobs brev.

Jakobs brev, del 14

Vi fortsetter videre i Jakobs brev, sammen med Jakob Middelthon. I denne episoden skal det handle om baktalelse, og om å ikke gjøre det en vet er godt.

Jakobs brev, del 13

I denne episoden skal vi høre hvordan Jakob legger vekt på å holde seg nær til Gud, når vi fortsetter i første halvdel av kapittel 4 i Jakobs brev.

Jakobs brev, del 12

Blant mottakerne av Jakobs brev, var det strid og ufred. Det går Jakob i rette med i det fjerde kapittelet.

Jakobs brev, del 11

Det har i de siste episodene handlet om at tro og gjerninger henger sammen, og at tungen kan brukes til både velsignelse og forbannelse. I denne episoden summerer vi, når vi kommer til slutten av kapittel 3.

Jakobs brev, del 10

Vi beveger oss inn i kapittel 3 av Jakobs brev, og det skal handle om noe som ikke noe menneske kan temme.

Jakobs brev, del 09

For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger, står det i vers 26, i det andre kapittel av Jakobs brev. Hvilken betydning har det for det kristne liv?

Jakobs brev, del 08

Troen uten gjerninger er unyttig, skriver Jakob i brevet sitt. Hva betyr det? Bli med videre i gjennomgangen av Jakobs brev, sammen med Jakob Middelthon.

Jakobs brev, del 07

Vi fortsetter i Jakobs brev, og går denne gang over i kapittel 2. Her skriver Jakob at vi ikke må gjøre forskjell på folk.

Jakobs brev, del 06

Vi fortsetter i Jakobs brev, kapittel 1, vers 19 til 27. Og skal i denne episoden få høre om det å være Ordets gjørere, og ikke bare dets hørere.

Jakobs brev, del 05

Hvordan skal et menneske være? I Jakobs brev finner vi noen tanker om dette. Jakob Middelthon tar oss med videre i gjennomgangen av Jakobs brev.

Jakobs brev, del 04

Den ringe og den rike bror, det er noe av det vi hører om i denne episoden av Bibelguiden. Jakob Middelthon tar oss med videre i Jakobs brev.

Jakobs brev, del 03

Vi fortsetter videre i kapittel 1 av Jakobs brev, og i dag er det visdom det skal handle om.

Jakobs brev, del 02

Sammen med Jakob Middelthon fortsetter vi gjennomgangen av Jakobs brev. Vi fortsetter i 1. kapittel.

Jakobs brev

Bibelguiden – Urhistorien I denne serien vil Jakob Middelthon forklare litt omkring teksten i Jakobs brev.  Bibeltekstene er hentet fra Norsk Bibels oversettelse, og de blir lest av Kristine Byrkjedal.

Jakobs brev, del 01

Vi starter med gjennomgangen av Jakobs brev, sammen med Jakob Middelthon. I første episode skal vi se på hvem som har skrevet det, og hvem det var tenkt til.

1. Samuelsbok, del 35

Vi har komt til siste del i gjennomgangen av 1. Samuelsbok. David har vunnet tilbake det de tapte da amalekittene angrep Siklag, vi skal tilbake til slaget mellom filisterne og Israel.

1. Samuelsbok, del 34

David og hans menn marsjerte med kong Akisj og resten av filisterne mot kong Saul. Men får ikke delta i slaget. De returnerer til byen Siklag, hvor ett trist syn møter dem.

1. Samuelsbok, del 33

Saul har sett filisterhæren, som vil angripe. Siden han ikke har fått svar fra Gud, hverken ved drømmer eller profetene, velger han å søke hjelp fra en åndemaner.

1. Samuelsbok, del 32

Den langvarige kampen mellom David og Saul, har tatt slutt. Men Saul sine problemer er ikke over. Han søker råd hos den døde Samuel.

1. Samuelsbok, del 31

Store deler av 1. Samuelsbok handler om kampen mellom Saul og David. David har nok blitt en mer moden mann i løpet av denne tiden, men til en høy pris.

1. Samuelsbok, del 30

Kampen mellom David og Saul går sin gang, men det er en merkelig kamp. Det virker som det er Saul som kjemper, mens David venter på at Gud skal ordne opp.

1. Samuelsbok, del 29

Forrige episode handlet om David, Nabal og Nabals kone Abigajil. I denne episoden fortsetter vi i den historien.

1. Samuelsbok, del 28

Det har i de siste episodene handlet om urolighetene mellom David og Saul. En person som har stått de begge nær, er profeten Samuel.