Amos

Profeten Amos, del 09

I denne episoden ser vi på siste del av Profeten Amos bok, som har noen glimt av håp, og Ivar Eiken vil også ha et lite sammendrag av gjennomgåelsen.

Read More

Profeten Amos, del 08

Profeten Amos har mye domsforkynnelse.  Nå er det slutten av dette vi ser på i kapittel 8 og første del av kapittel 9.

Read More

Profeten Amos, del 07

Vi fortsetter gjennomgangen av profeten Amos bok, og vi har nå kommet til kapittel 7.  Her får vi høre om noen syner som profeten hadde.

Read More

Profeten Amos, del 06

I denne episoden fortsetter vi med lesningen av profeten Amos, og det er kapittel 6 vi skal se på.

Read More

Profeten Amos, del 05

Profeten Amos har mye domsforkynnelse.  Nå er det slutten av kapittel 4 og hele kapittel 5 vi skal gå gjennom.

Read More

Profeten Amos, del 04

Vi fortsetter gjennomgangen av profeten Amos bok, og vi har nå kommet et stykke ut i kapittel 3.

Read More

Profeten Amos, del 03

Vi fortsetter med lesningen av profeten Amos, og i denne episoden er det kapittel 2, vers 6 til kapittel 3 vers 8 vi skal se på.

Read More

Profeten Amos, del 02

I denne episoden ser vi på kapittel 1 og starten på kapittel 2 av Amosboken.

Read More

Profeten Amos, del 01

I første episode vil Ivar Eiken forklare litt av bakgrunnen og innholdet generelt i Amosboken, og vi skal lese litt i starten av kapittel 1.

Read More