1. Samuelsbok, del 10

I denne episoden får vi høre at Saul blir salvet og kronet til Israels første konge.

1. Samuelsbok, del 09

I denne episoden møter vi for første gang Saul, sønn av Kis. Vi får høre om det første møtet mellom Saul og Samuel.

1. Samuelsbok, del 08

I denne episoden før vi høre at Israelsfolket vil ha en konge. Gjennom Samuel tillater Gud det, men Han advarer folket på forhånd.

1. Samuelsbok, del 07

Herrens ark er tilbake hos Israelittene, men det går ikke lang tid før de vender seg bort fra Herren, og tilber Ba’alene og Asterte-bildene.

1. Samuelsbok, del 06

Gud straffet filisterne med byller, siden de hadde tatt hans ark fra Israel. I denne epsioden får vi høre at filisterne sender arken tilbake til Israel, med et skyldoffer til vederlag.

1. Samuelsbok, del 05

I forrige episode hørte vi at filisterne slo Israel, og tok Herrens ark som bytte. De setter arken i tempelet for avguden Dagon, men da skjer det ting.

1. Samuelsbok, del 04

I denne episoden får vi høre hvordan det gikk da Israel dro ut for å kjempe mot filistrene, og tok paktens ark med seg som beskyttelse.

1. Samuelsbok, del 03

Vi fortsetter i 1. Samuelsbok, sammen med Tore Tjora. I denne episoden får vi høre hvordan Gud kalte Samuel til tjeneste.

1. Samuelsbok, del 02

I denne episoden av gjennomgangen av 1. Samuelsbok, skal vi høre at presten Elis sønner hånte Herrens offer. Eli irettesatte sine sønner, men de hørte ikke på ham.

1. Samuelsbok, del 01

Vi starter på gjennomgangen av 1. Samuelsbok, sammen med Tore Tjora. I første episode møter vi profeten Samuels foreldre, Hanna og Elkana.

1.Samuelsbok

Bibelguiden – 1. Samuelsbok I denne serien vil Tore Tjora ta oss med gjennom 1. Samuelsbok. Bibeltekstene er hentet fra Norsk Bibels oversettelse, og de blir lest av Kristine Byrkjedal.