1.Samuelsbok

1. Samuelsbok, del 35

Vi har komt til siste del i gjennomgangen av 1. Samuelsbok. David har vunnet tilbake det de tapte da amalekittene angrep Siklag, vi skal tilbake til slaget mellom filisterne og Israel.

Read More

1. Samuelsbok, del 34

David og hans menn marsjerte med kong Akisj og resten av filisterne mot kong Saul. Men får ikke delta i slaget. De returnerer til byen Siklag, hvor ett trist syn møter dem.

Read More

1. Samuelsbok, del 33

Saul har sett filisterhæren, som vil angripe. Siden han ikke har fått svar fra Gud, hverken ved drømmer eller profetene, velger han å søke hjelp fra en åndemaner.

Read More

1. Samuelsbok, del 32

Den langvarige kampen mellom David og Saul, har tatt slutt. Men Saul sine problemer er ikke over. Han søker råd hos den døde Samuel.

Read More

1. Samuelsbok, del 31

Store deler av 1. Samuelsbok handler om kampen mellom Saul og David. David har nok blitt en mer moden mann i løpet av denne tiden, men til en høy pris.

Read More

1. Samuelsbok, del 30

Kampen mellom David og Saul går sin gang, men det er en merkelig kamp. Det virker som det er Saul som kjemper, mens David venter på at Gud skal ordne opp.

Read More

1. Samuelsbok, del 29

Forrige episode handlet om David, Nabal og Nabals kone Abigajil. I denne episoden fortsetter vi i den historien.

Read More

1. Samuelsbok, del 28

Det har i de siste episodene handlet om urolighetene mellom David og Saul. En person som har stått de begge nær, er profeten Samuel.

Read More

1. Samuelsbok, del 27

David jages fortsatt. Kapittel 23 i 1. Samuelsbok avsluttes med at Saul har omringet David, men må trekke seg for å forsvare seg mot filisterne.

Read More

1. Samuelsbok, del 26

David er inne i en vanskelig periode, der Saul forfølger ham og dreper personer han tror står i ledtog med David.

Read More

1. Samuelsbok, del 25

Vi fortsetter i 1. Samuelsbok, og historien om Saul og David. I denne episoden starter vi på kapittel 22.

Read More

1. Samuelsbok, del 24

Vi befinner oss midt i kapittel 20 av 1. Samuelsbok. Saul har sett i økende grad sett hvilken trussel David utgjør mot han og hans slekts plass på kongestolen. Det gjør at Saul frykter David.

Read More

1. Samuelsbok, del 23

Sist episode avsluttet vi med den underlige historien om at Saul igjen ble fylt av Guds Ånd og profeterte.

Read More

1. Samuelsbok, del 22

David har vunnet over kjempen Goliat og filistrene, han har bitt hyllet av folket og av Jonatan, kongen sønn, og han er gift med kongens datter. Ting kunne sett lyst ut for David, men kong Saul ønsker å ta livet av David.

Read More

1. Samuelsbok, del 21

David vant over kjempen Goliat, og ble nærmest lovet gull og grønne skoger av kong Saul. Saul kjente til David fra før, men har nå sett en annen side ved den harpespillende gutten.

Read More

1. Samuelsbok, del 20

Vi fortsetter i denne episoden med historien om David og Goliat, hvor vi nærmer oss historiens høydepunkt.

Read More

1. Samuelsbok, del 19

David har blitt salvet som Israels neste konge, men Saul vil regjere i flere år til. I dagens episode av Bibelguiden, får vi høre om en av Bibelens mest kjente historie.

Read More

1. Samuelsbok, del 18

Så langt har 1. Samuelsbok handlet om Samuels oppvekst i Tabernaklet. At Israel ønsker seg en konge, som blir Saul. Vi har hørt at Saul gjør det bra, og om hva som gjør at han mister sitt kongedømme. I denne episoden får vi høre om salvelsen av David som Israels neste konge.

Read More

1. Samuelsbok, del 17

Saul fikk i oppdrag av Gud å være Guds bøddel, det hørte vi i forrige episode. Vi fortsetter i denne historien i 1. Samulesbok, kapittel 15.

Read More

1. Samuelsbok, del 16

I denne episoden av Bibelguiden, har vi kommet til kapittel 15 i 1. Samuelsbok. Her finner vi en historie som kanskje er vanskelig å forholde seg til.

Read More

1. Samuelsbok, del 14

Nok en gang er det krig mellom filisterne og Israel. Filisterne er overtallige Israel, kanskje så mye som 1 Israelitt til 100 filistere. Men Israel hadde noe filisterne ikke hadde.

Read More

1. Samuelsbok, del 13

Krigen mot filistrene tar seg opp igjen. Sauls sønn, Jonatan, slår flere av filistrenes vaktposter. Filistrene legger Israel for hat, og samler en stor hær mot Israel.

Read More

1. Samuelsbok, del 12

Saul vant et viktig slag mot Amonittene. Det befester Saul sin posisjon som konge i Israel. Med Saul som konge, er det og på tide for Samuel å tre tilbake som leder for folket.

Read More

1. Samuelsbok, del 11

Saul er blitt Israels første konge, utvalgt av Gud. Men Gud har flere ganger gjennom profeten Samuel, sagt at Israel skulle hatt Gud som konge.

Read More