Tollef Byrkjedal

Disippelrytmer 2: En hånd fem fingre

Hvordan kan stillhet bønn, bibellesning, fellesskap med andre, lokalt engasjement, frivillig tjeneste og hvile fra hverdagen passe inn i livet mitt slik det ser ut nå? For pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler den gode rytmen om et tempo som er akkurat så sakte og akkurat så fort og akkurat så regelmessig at han nesten ikke merker at han bruker krefter på det han gjør. Dette handler boka hans, «Disippelrytmer» om.

Read More

pTro-gjest: Fredrik Grøvan

Å være smittevernoverlege midt i en pandemi kan være krevende. Gjennom korona-tiden har Gudstroen vært viktig for nattesøvnen til Fredrik Grøvan.

Read More

pTro-gjest: Øystein Samnøen

Ein gutt dukka opp på døra til 8 åringen Øystein Samnøen, og det blei hans veg til kristen tru. I vaksen alder blei han ramma av alvorleg sjukdom, – noko som fekk betydning for vegen vidare

Read More

Byggmester og disippel

Han er opptatt av å vere disippel av Jesus og skildrar seg sjølv som ein bortkomen son som kom heim. Det førte til eit ønske om å nå ut til alle med dette budskapet. Kristent disippelliv er ein respons som vi treng å gje, seier han. Martin Sele frå Senja er tømmermann. Kvifor nettopp det yrkesvalget?

Read More

Disippelrytmer del 1: I Ham beveger vi oss

Hvordan kan stillhet bønn, bibellesning, fellesskap med andre, lokalt engasjement, frivillig tjeneste og hvile fra hverdagen passe inn i livet mitt slik det ser ut nå? For pTro-presten Vidar Mæland Bakke handler den gode rytmen om et tempo som er akkurat så sakte og akkurat så fort og akkurat så regelmessig at han nesten ikke merker at han bruker krefter på det han gjør. Dette handler boka hans, «Disippelrytmer» om.

Read More

Samlivsskulen del 36: Det har eg aldri sagt!

Kommunikajson handlar om både kroppspråk, relajson og innhold. Og det går aldri an å ikkje-kommunisere.
Parterapeut Egil Rise og Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar om dette.

Read More

Spire 4 Vårblomster

«Vårblomst, hvor ble dine dager av. Ser vi deg igjen?» spør pTro-prest Vidar Mæland Bakke i denne «spiren». Bakke er til daglig prest i Bymenigheten – Sandnes.

Read More

Samlivsskulen del 35: 320 kilo med sinne

320 kilo med sinne kan føles voldsomt – og det er ikkje sikkert det er den følelsen som ligg bak eingong. Det er viktig å prøve å sjå bak følelsesuttrykka. Oppgåva og målet med følelsane som kjem er det viktig å vere obs på, seier parterapeut Egil Rise.

Read More

Spire 3: Fiolinen og Bibelen

I denne «spiren» forteller pTro-prest Vidar Mæland Bakke om to viktige instrument som har fulgt han siden han var ganske liten. Bakke er til dagleg prest i Bymenigheten – Sandnes.

Read More

Bibelguiden: 1. Kongebok, ep. 28

En profet ved navn Mika har profetert at de andre 400 profeter er blitt lurt av en løgnens engel til å lokke kong Akab til å gå til krig mot Arameerkongen som hadde byen Ramot i Gilead. Kong Akab ville i utgangspunktet ikke at Mika skulle profetere, siden han alltid profeterte negativt mot kongen. Men, Mika ble hentet likevel fordi kongen i Juda, Josjafat, bad om det. Mika profeterte som Akab ventet, og ble satt i fengsel i påvente av Akabs retur.

Read More

Bibelguiden: 1. Kongebok, ep. 27

Det nærmer seg slutten av første kongebok. En bok som startet med at David dør og hans sønn Salomo til slutt blir konge. De første 11 kapitel omhandler i hovedsak Salomos regjeringstid, en regjeringstid som gikk over 40 år, og som var kjennetegnet med en veldig rikdom og byggeaktivitet. Salomos tempel og kongeborgen ble bygget i Jerusalem, men det ble også bygget mye i andre deler av riket. Riket var sterkt, helt og rikt.

Read More

Spire 1 «Fyllerør eller åndsfylde?»

I nærheten av Moi har pTro-Presten Vidar Mæland Bakke og familien en liten hytte som kalles Spires Plass. Der har de plantet bær¬busker og litt blomster. «Spire» er ett av de navn som brukes om Messias i Det gamle testamentet, han vi kjenner som Jesus.
Etterhvert har Spires plass blitt symbol for mer enn et fysisk sted: Et sted for «ord¬bruks¬arbeid». Vidar liker å plante små ordfrø, se hva de blir til.
Her får du noen ord til håp, opp¬muntring og etter¬tanke! Idag om pinse!

Read More

Bibelguiden: 1. Kongebok, ep. 26

Kong Akab har fulgt Herrens befaling og vunnet krigen over Arameerkongen Ben-Hadad. Men, kong Akab benåder kong Akab. I utgangspunktet kan det virke som at dette skyldes at Akab gjør dette av de edleste hensikter, han kaller Ben-Hadad for sin bror, noe som tyder på forsoning.

Read More

Bibelguiden: 1. Kongebok, ep. 25

Som ofte tidligere i både Samuelsbøkene og kongebøkene så veksler historiene ganske fort mellom interne forhold, og da tidvis historier med få deltakere, gjerne i ganske private situasjoner til store, internasjonale konflikter. En slik veksling har vi kommet til nå. Siste del av kapittel 19 handlet om når Elia kalte Elisja til profet. Der var ganske få deltakere. Nå utvides bildet betraktelig, og det fortelles i kapittel 20 om når Arameerkongen angriper nord-riket Israel, og hovedstaden Samaria.

Read More

Bibelguiden: 1. Kongebok, ep. 24

Etter at Elia har vært i kamp med Baals profetene, eller rettere sagt, etter at Gud har vist sin styrke og vist seg som den ene sanne Gud skal vi tro første kongebok, etter dette kommer regnet. Elia hører suset av regn, lenge før det kommer, og kapittel 18 slutter med at Elia binder kjortelen om seg og springer foran Akab helt til Jisreel.

Read More

Bibelguiden: 1. Kongebok, ep. 23

Det har vært mange år med tørke og Elia og 450 Baalsprofeter samt mange andre er samlet på Karmelfjellet til kamp. Ikke mellom Elia og Baalsprofetene, men, mellom Gud og Baal.

Read More

Julie og blomsterengen

pTro-presten Vidar Mæland Bakke kommenterer den nye bioteknologilova ved å fortelje om si eiga niese, Julie.

Read More

Samlivsskulen del 33: Følelser frå 1982

Det er som å balansere på line over Lysefjorden – det går ikkje om ein ikkje samarbeider, seier Egil Rise. Evne til å roe seg sjølv og den andre er viktige ferdigheter for å takle vanskeligheter i parforholdet. Øv deg på å vere sårbar i møte med den andre. Av og til reagerer vi nemlig med følelser frå 1982 og då må vi roe både oss sjølv og den andre.

Read More

Bibelguiden: 1. Kongebok, ep. 22

I gjennomgangen av konge og profetrekker i nord-riket og sørriket har vi kommet til kong Akab, eller Ahab i nord-riket. Nok en av de aller, aller verste kongene. Han var gift med Jesabel, som ikke akkurat hadde noen positiv innflytelse.

Read More

Bibelguiden: 1. Kongebok, ep. 21

I gjennomgangen av kongerekkene og profetrekkene i Israel er vi kommet til kong Akab og Jesabel i nordriket, og profeten Elia. Som nevnt sist gang, det kan virke som at til verre det står til hos konge og folk, til mer kraft og pågangsmot må det være i profeten, og her møter vi en av de helt store skikkelser i det gamle testamentet.

Read More

Bibelguiden: 1. Kongebok, ep. 20

Det er en mørk tid i Isrealsfolket sin historie. Kongene, både i nordriket og sørrike er i all hovedsak onde konger. Og de får den ene grusomme dommen over seg etter den andre. Profetene, Guds sendebud, får ofte i oppdrag å overbringe disse domsordene.

Read More

Håpsord 16: Var det bare en vond drøm?

pTro-presten Vidar Mæland Bakke deler siste del i serien frå Salme 23. Han les frå boka si: Gi mine øyne lys. Vidar er til dagleg prest i Bymenigheten – Sandnes.

Read More