pTro Radio

pTro-gjesten: Mirjam Rylander

Musikken var viktig gjennom hele oppveksten, og hun begynte å skrive egne sanger som 10-åring, Mens hun var syk med borreliose ble musikken en måte å snakke med Gud på, og å finne trøst.

Read More

Johannes 14, 23-29 Arne Sørås – Pinsedag

Hvorfor feirer vi pinse? Arne Sørås tar oss med til pinsedagens bibeltekst fra Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23 til 29.

Read More

«…til barnas og samfunnets beste»

Undervisningsopplegget «Rosa kompetanse skole» og den nye Læreplanen 2020 var bakgrunn for at flere foreldre kom sammen, og dannet familienettverket. For å «promotere og bidra til organisering av lokal, regional og nasjonal kunnskapsformidling og støtte t

Read More

Åndens reise

P-Tro-presten Vidar Mæland Bakke forteller i denne «spiren» om hvordan han daglig ble minnet om pinsens under da han var pastor i Stavanger International Church for en del år tilbake. I dag er Vidar prest i Bymenigheten-Sandnes, en valgmenighet i Den nors

Read More

Pinse en ukjent høytid?

Pinsehøytiden har ikke samme status hos oss som de kristne høytidene jul og påske.  For mange av oss blir pinse en utydelig høytid. Eivind Arnevåg, daglig leder i OASE kommer i år ut med bok om Den Hellige ånd. Han sier at lite forkynnelse om Den Hellige ånd må ta noe av ansvaret for at pinsehøytiden…

Read More

God kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig. Det handler mer om kroppspråk og blikk enn om orda vi sier, og tankene og holdningene våre må holdes friske og sunne. Det er viktig å sette sitt eget til side når en er i samtale med andre. I denne episoden får du gode tips ti

Read More

Vil skape engasjement for Finnmark

Hun ble selv engasjert etter et besøk. En leir utenom det vanlige har som mål å spre misjonsengasjement for Finnmark.

Read More

Svarer om Bibelen

Hvorfor er Bibelen vanskelig å lese? Var Jesus uenig med Paulus? Og er Gud imot likestilling? Den ferske boken «9 spørsmål fra unge om Bibelen» er basert på spørsmål unge mellom 16 og 19 år sendte inn i en undersøkelse.

Read More

Misjonærglede

Regionleder i Misjonssambandet Sørvest, Kolbjørn Bø var innom studio og Inge Kallestad denne veka og fortalde kva han er glad for akkurat no!

Read More

Å bedømme åndene og skjelne tidene

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke tar han opp igjen tråden fra en tidligere podkast og snakker videre om det å bedømme åndene og skjelne tidene. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Read More

Den lamme kom ned frå taket

Det var fullt hus og vanskeleg å komma inn. Kva gjorde karane? Dei braut opp taket. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tek oss med til denne historien i Lukasevangeliet kapittel 5.

Read More

pTro-gjesten: Stoler på Bibelen

Han har tvilt på seg selv, men ikke på Bibelen. John Roger Nesje sin troshistorie er preget av en sterk tillit til at det som står i Bibelen er sant.

Read More

Johannes 16,12-15 Johnny Vågen – søndag før pinse

Den Hellige Ånd og talsmannen er tema når Johnny Vågen tar oss med til et avsnitt i Johannes evangeliet kapittel 16.

Read More

David og Goliat i et livsfaseperspektiv

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke har han latt seg inspirere av konfirmasjonene han har vært med i den siste måneden, både som konfirmantprest og fadder til to konfirmanter. Hva kan fortellinga om David og Goliat bety i et livsfasepersp

Read More

Alle steder og alle tider

Kristi Himmelfart er den dagen da disiplene så Jesus forsvinne gjennom Kairos-vinduet og inn i det evige, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke, som i dagens episode i serien «Kairostider» tillater seg å dele noen ganske så høytflyvende tanker, siden det t

Read More

– Mat fra Syria har gjort meg glad

Misjonssambandet har de siste ukene vært preget av at mange spørsmål etter at generalsekretær Øyvind Åsland måtte slutte.
Hvordan er det å være «glad» i en slik situasjon som organisasjonen du er ansatt i er havnet i?

Read More

Søstrene Elisabeth og Hildegunn

Søstrene Elisabeth og Hildegunn har følt på mye sorg og skam, men også kjærlighet for hverandre. For søstrene har ikke alltid vært søstre. Elisabeth ble født som gutt, og levde i over 30 år som gutt og mann. Hildegunn opplevde tapet av sin bror med sorg, en sorg som var vanskelig å sette ord på og…

Read More