FRIVILLIG HÆRSKARE: Betania Menighetsenter i Grimstad har en hær av frivillige medarbeidere. – Når fellesskapet er bra spør folk om å få bidra mer, sier pastor Arve Bækkelund. FOTO: Betania Menighetsenter, Grimstad