Fusjonsplanene mellom P7 Kristen riksradio og pTro er midlertidig utsatt

Fusjonsplanene mellom P7 Kristen riksradio og pTro er midlertidig utsatt.

Styreleder for pTro, Erik Waaler sier at fusjonen er satt på vent. Dette for å gi mer tid til å planlegge fusjonen, og for å gjøre økonomiske beregninger om en fusjon er gjennomførbart.
– Det er totaløkonomien i prosjektet som er utfordrende. Styret er tydelige på at dette er en fusjon vi ønsker, men vi er nødt til å være sikre på at vi kan gjennomføre den på en god måte, sier Erik Waaler til Sambåndet.no.

24. august gikk det ut felles pressemelding fra P7 Kristen riksradio og pTro om at styrene i kanalene hadde godkjent en intensjonsavtale om fusjon mellom partene, og at saken skulle behandles på ekstraordinære årsmøter i de respektive kanalene fredag 23. september. Årsmøtene er nå utsatt.