Mulig fusjon av pTro og P7

Det har vært fusjonssamtaler mellom P7 Kristen Riksradio og pTro siden høsten 2021. Nå kaller organisasjonene inn til ekstraordinære årsmøter for å avgjøre om de skal slå seg sammen til én organisasjon. 

pTro og p7 er hver for seg store kristne radiokanaler med et stort nedslagsfelt. Til sammen når de over 100.000 unike radiolyttere hver måned. Siden kanalene allerede har til dels sammenfallende målgruppe og profil, har de to organisasjonene nå et ønske om å bli en felles organisasjon. 

– Det er gjennomført en grundig prosess med mange møter og samtaler. Dette har resultert i utarbeidelse av en felles plattform for en mulig fusjon

– Vi tror at vi kan stå sterkere sammen i en utfordrende medietid. Tanken er å ta med oss det beste fra begge organisasjonene og utvikle oss videre. Vi vil jo det samme – å spre Jesus enda lenger ut, sier de to daglige lederne, Anne Birgitte Lillebø Bøe og Ole Kristian Sameien.  

Sammenslåing vil bli behandlet på ekstraordinære årsmøter i organisasjonene 23. september 2022. 

For mer informasjon, kontakt
– Styreleder for pTro: Erik Waaler (erik.waaler@nla.no / 41106532)
– Styreleder for P7 Kristen Riksradio: Anja Ulveseth Heggen (anjaulv@hotmail.com / 93004844)