Vi har snakka eindel om viktighetene av forståelse i samlivsskulen. Forståelse før forandring. Du bør lytte og ikke «pushe».

Du møter Egil Rise, som henviser til Søren Kierkegaard i denne episoden, i samtale med Anne Birgitte Lillebø Bøe.