Sommergjenhør i Møteplassen – Fredrik Ree

Sommergjenhør i Møteplassen – Fredrik Ree

Bønn er veldig undervurdert, mener den unge pastoren Fredrik Ree, som anser seg selv som et produkt av andres bønner.