Møteplassen uke 21: Tor Rødseth

Tor Rødseth er en ivrig formidler av kristen tro, og en produktiv musiker med 20 utgivelser i katalogen.