Møteplassen uke 14: Johan Gripsgård

– Jeg har til og med vunnet mennesker på torget også, og folk har blitt helbredet, midt på dagen, midt i arbeidstiden, sier Johan Gripsgård.
I over 50 år har torghandleren i Bergen hatt troen med seg både privat og på jobb.