Efeserbrevet, del 06

Hvordan skal det kristne livet praktiseres? Dette skriver Paulus litt om i det 4. kapittelet av Efeserbrevet.