Vi skal i den første episoden av gjennomgangen av Efeserbrevet se nærmere på avsender, mottaker og andre forhold omkring brevet.