I denne episoden av Bibelguiden, skal vi se nærmere på to visdomssalmer og en klagesalme, salme 14, 15 og 16.