I denne episoden av Bibelguiden, skal vi se nærmere på tre salmer av David, salme 11, 12 og 13. Én tillitssalme, og to klagesalmer.