I det gamle testamentet finner vi en kort bok, på fire kapitler. Ruts bok forteller historien om Moabitt-kvinna Rut, som ender med å bli oldemor til kong David. Magne Vatland tar oss med gjennom Ruts bok, og vil i denne episoden fortelle litt om bakteppet for historien.