Vi beveger oss inn i kapittel 3 av Jakobs brev, og det skal handle om noe som ikke noe menneske kan temme.