Møteplassen uke 2, 2019 – Karin Dahlstrøm

Ho er ein sprek og flott 70-åring. Ho er heilårsbadar – og  badar i Jærhavet stort sett heile året, Ho skriv dikt og engasjerer seg  i folk rundt seg.  Ei dame med stor omsorg blir det sagt – og ho set sjølv høgt møtet mellom menneske. Karin Bjørgsvik Dahlstrøm, har flytta mykje rundt gjennom livet frå ho vaks opp på ein folkehøgskule, men bur no på Nærbø  på Jæren. Ho fortel om barndom og oppvekst og utfordringer i livet – og plassen diktskrivinga har hatt dei siste åra.