Møteplassen uke 51 – Bente Sørhus Eggebø

Ho brenn for formidling både gjennom ord og sang. Dette med ord og interessen for bøker har no ført henne i ein heil anna retning i forhold til arbeid enn utdanninga som sjukepleiar skulle tilseie. Bokhandlar Bente Sørhus Eggebø er gjest i Møteplassen i dag