Saul er blitt Israels første konge, utvalgt av Gud. Men Gud har flere ganger gjennom profeten Samuel, sagt at Israel skulle hatt Gud som konge.