Møteplassen uke 50 – Odd Dubland

Han ville vera ein kristen og sa ja til Jesus, men det mislukkast. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland  fylte 80 år mandag 10. desember. I denne podcasten fortel han blant anna frå sine unge år.