Møteplassen uke 47: Magnus Vaktskjold

Litt tilfeldig valgte bygutten Magnus Vaktskjold å gå på Lyngdal jordbruksskole. Det påvirket både troen, og selvsagt yrkesvalget. I 1987 begynte han å jobbe på det som den gang het Stend jordbruksskole ved Bergen, en videregående skole han nå er rektor for.