Profeten Amos, del 08

Profeten Amos har mye domsforkynnelse.  Nå er det slutten av dette vi ser på i kapittel 8 og første del av kapittel 9.