Profeten Amos, del 8

Profeten Amos har mye domsforkynnelse.  Nå er det slutten av dette vi ser på i kapittel 8 og første del av kapittel 9.

Likte du dette? Del det med andre.