Profeten Amos, del 07

Vi fortsetter gjennomgangen av profeten Amos bok, og vi har nå kommet til kapittel 7.  Her får vi høre om noen syner som profeten hadde.