Profeten Amos, del 07

Profeten Amos, del 07

Vi fortsetter gjennomgangen av profeten Amos bok, og vi har nå kommet til kapittel 7.  Her får vi høre om noen syner som profeten hadde.