Profeten Amos, del 05

Profeten Amos har mye domsforkynnelse.  Nå er det slutten av kapittel 4 og hele kapittel 5 vi skal gå gjennom.