Profeten Amos, del 5

Profeten Amos har mye domsforkynnelse.  Nå er det slutten av kapittel 4 og hele kapittel 5 vi skal gå gjennom.

Spread the word. Share this post!