Profeten Amos, del 04

Vi fortsetter gjennomgangen av profeten Amos bok, og vi har nå kommet et stykke ut i kapittel 3.