Profeten Amos, del 03

Vi fortsetter med lesningen av profeten Amos, og i denne episoden er det kapittel 2, vers 6 til kapittel 3 vers 8 vi skal se på.