Paulus’ brev til Filemon, del 04

Paulus’ brev til Filemon, del 04

Vi har gått gjennom brevet til Filemon, og i denne epsioden tar Magne Vatland for seg en oppsummering og en anvendelse av innholdet i dette brevet.