Paulus’ brev til Filemon, del 03

Vi fortsetter med brevet til Filemon i Bibelguiden, og i denne epsioden er det hoveddelen av brevet som blir forklart.